rekol@rekol.cz 777 039 406 602 141 610

REKOL Kanalsanierung

Profesionálové ve vodním hospodářství

Naše společnost působí ve vodním hospodářství již od roku 1997. Za dobu své historie jsme se vyprofilovali v profesionální servisní středisko s vlastní specializovanou technikou pro diagnostiku, monitoring a servis vodních a kanalizačních potrubí a šachet.

  • Provádíme prohlídky potrubí prostřednictvím TV kamery
  • Čistíme kanalizace pomocí tlakového vozu
  • Provádíme bezvýkopové sanace kanalizačních potrubí
  • Vývoz domovních odpadů, kalů a lapolů
  • Čištění domovních odpadů

Naše heslo zní: Rychlostí a kvalitou k dosažení společných cílů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na telefonních číslech +420 777 039 406 nebo +420 602 141 610. Kontaktovat nás můžete i emailem na adresu rekol@rekol.cz.

Provedeme diagnostiku

Před začátkem prací provedeme odbornou důkladnou diagnostiku, například pomocí TV kamery.

Navrhneme nejlepší řešení

Doporučíme vám nejlepší možné řešení a připravíme cenovou kalkulaci.

Garantujeme kvalitu

Jsme profesionálové a záleží nám na kvalitě. Za svou práci ručíme.

Jsme profesionálové a nic nás nezastaví

Od roku 1997 jsme nasbírali nespočet zkušeností a stali se profesionály ve svém oboru.

Vážených klientů

Dokončených zakázek

Zmonitorovaných km kanalizací

Přepravených ㎥ odpadních vod

Služby

Služby

Poskytujeme služby, které Vám zjistí skutečný stav kanalizace. Počínaje monitoringem kanalizace, vyhodnocením stavu na základě kamerového záznamu a případné vyčištění kanalizace tlakovým a sacím vozem. Následně určíme správnou technologii opravy bezvýkopovou sanací.

Prohlídka kanalizačního potrubí prostřednictvím TV kamery (od DN 125 mm)

TV kamera spolehlivě odhalí stav kanalizačního potrubí (např. pokročilou oxidaci materiálu, přesazené a netěsné spoje, podélné a příčné praskliny, průsaky balastních vod do kanalizace, množství kalu, cizí předměty v potrubí a v neposlední řadě zjistí spád potrubí, neboť náš kamerový systém je opatřen čidlem pro měření spádů). Dále přesně změří vzdálenost prohlédnutého úseku, zjistí počet a stav kanalizačních přípojek, počet a stav revizních šachet. Prohlídku TV kamerou je vhodné provést po realizaci nově zřízených kanalizačních úseků, aby se zjistily případné stavební nedostatky, které je možné reklamovat v záruční době. Stejně tak lze systém nasadit při provádění pasportizace kanalizačního systému, nebo pro vyhodnocování stavu potrubí s vazbou na budoucí opravu. Se zakázkou je dodán protokol o prohlídce v digitální podobě.

Čištění kanalizace pomocí tlakového vozu

Čištění kanalizací včetně odsátí kalu usazeného v profilu potrubí pomocí našeho kombinovaného vozu ( sací a tlakový ).
K čištění se používá speciálních proplachovacích hlavic a nástrojů, dle potřeb jednotlivých úseků.

Paramtery čistícího vozu:
kapacita nádržní nástavby: vodní nádrž 5 ㎥, kalová nádrž 6 ㎥
vysokotlaké čerpadlo PRATISSOLI: 346 l/min, provozní tlak 170 bar s plynulou regulací
vývěva Jurop PR250: přepravní množství vzduchu při volném průchodu 1550 ㎥/hod

Bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí - sanace šachet i celé délky potrubí

Sanace celé délky potrubí vtažením "rukávce" tzv. Inlineru, kdy získáme nové laminátové, nebo sklolaminátové potrubí o volitelné tloušce stěny dle statického zatížení. Tento způsob sanace zaručí srovnatelnou životnost díla jako u klasických materiálů a dále zaručí stejnou, nebo vyšší průtočnost potrubí díky nízkému koeficientu drsnosti stěn.

Bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí - sanace šachet a kanalizačního potrubí

Sanace šachet a kanalizačního potrubí pomocí speciálních malt, které jsou vybírány s vazbou na chemické zatížení převáděných odpadních vod. Touto technologií se dále také sanují revizní a spojné šachty.

Vývoz domovních odpadů, kalů a lapolů

Čerpání odpadních vod ze septiků, žump, kuchyňských lapolů a odvoz na ČOV.
Vyvážení a odvoz k likvidaci kalů z ČOV.

Zkouška těsnosti potrubí vzduchem (od DN 200)

Zkoušky těsnosti kanalizace tlakovým vzduchem je alternativou ke zkouškám těsnosti kanalizace vodou a je vhodná při kontrole nového kanalizačního potrubí či po provedení sanací, kontrole těsnosti kanalizačních šachet a identifikaci netěsných úseků kanalizačního systému.

Čištění domovních odpadů

Čištění domovních odpadů, stoupaček a dešťových svodů pomocí profesionální techniky od firmy Picote (od DN 50). Zmonitorujeme stav vašeho potrubí pomocí kamerového systému (záznam lze nahrát) a zvolíme nejlepší řešení na vyčištění ucpaného odpadu i v návaznosti na materiál (PVC, kamenina, litina).

Náš tým

Náš tým

 

Operátoři vozů

Telefon: +420 777 039 406 +420 602 141 610

Kontakt

Kontakt

V případě potřeby či konzultace nás neváhejte kontaktovat. Vaše dotazy zodpovíme osobně, emailem nebo i na uvedených telefonních číslech.

Sídlo:

Polepská 724
280 02, Kolín IV

Telefon:

+420 777 039 406
+420 602 141 610